Hva er Prosess?

Prosess er et konferansekonsept for deg som vil ha inspirasjon i troslivet. Prosess ønsker at du skal ha en bærekraftig visjon av livet med Gud som skaper tro, glede, engasjement og mening med menighet.

På Prosess-konferansene møter du topp motiverte foredragsholdere, kreativitet har fullt spillerom. Prosess vil gi utfordringer til å finne mening med livet og mening med menighet.

Neste konferanse: 9.-11. oktober 2020 – Quality Hotel Expo, Oslo/Fornebu.

Hvordan startet Prosess?

Det hele begynte høsten 1998 med to visjoner som smeltet sammen; visjonen om menigheter som vet nøyaktig hva som er deres hovedmål og drivende visjon – nemlig å nå sin generasjon med evangeliet, og visjonen om en konferanse som modellerte fornyelse, kvalitet og radikale verdier for menighetens arbeid og samtidig utrustet deltakerne og menighetene til å leve evangelistisk.

Perspektiv og bredere horisont

Bygget på disse visjonene skapte en gruppe ungdommer fra et adventistkirkemiljø den første konferansen om menighetsbygging. Den ble kalt Exit 99 – et signal om at menighetene må se utover og om at vi ønsker å legge tørkeperioden igjen i det forrige århundret og starte det nye med visjon og vekst. Men ikke alle var optimistiske. Det virket ikke som adventistungdommen hadde noe interesse av ”stevner” utover speiderleiren. Mange var negative til om det ville komme noen. Men arrangørene ba Gud om 150 deltakere. 160 kom.

Sjokkerte deltakere som trodde de kom til et ungdomsstevne ble møtt med håndhilsende resepsjonister, navneskilt, konferansemapper og hotellpersonale som lurte på om de kunne få bære bagasjen for dem og personlige navneskilt på døren. De fikk daglig gaver og overraskelser. De opplevde multimediapresentasjoner, proff lyssetting, drama, flerstemt lovsangsledelse med fullt komp, utfordrende undervisning om Guds drøm for menigheten og mennesker som la hendene på dem og ba for dem. De følte seg verdsatt som deltakere på en ny og overveldende måte og responsen uteble ikke.

mmm...

Neste år fikk bevegelsen navnet og logoen Prosess – mening med menighet (MMM). Senere Prosess mmm – hvorfor i all verden, Prosess mmm ID, Prosess Timeout med flere. Prosess Superlørdag hadde 600 deltakere. Prosess-konferansen har blitt arrangert i mange år.

Folk som kommer, kommer gjerne igjen om de kan. Mange menigheter og ungdomslag har tenkt gjennom virksomheten sin. Nye initiativ har vokst fram, lovsangene har spredd seg i kirkene. Mange har møtt Jesus på Prosess og reist inspirert hjem igjen. Mange har valgt å bli døpt. Det er ingen tvil om at Prosess har betydd mye for mange.

Gir sitt beste

Prosess ønsker å inspirere til å gi Gud vårt aller beste. Men det som Prosess står og faller med er ikke teknikken og virkemidlene – men Guds nærvær i fellesskapet. Det som gjør Prosess til et så inspirerende sted å være er Den Hellige Ånd.

Det som åpner for at så mye godt skjer er den glade forventningen om at vi kommer til å møte Jesus og at han vil tale til oss gjennom sitt ord.

Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg er blant artistene som har gjestet konferansen.

Quality Hotel Expo

De første konferansene ble arrangert ved Tyrifjord videregående skole på Røyse. Senere ved Sundvolden Hotel, Quality Hotel 33 i Oslo, og i 2012, 2014, 2016 og i 2018 ved Quality Hotel Expo på Fornebu.

Team er viktig

Prosess er bygd på teamtankegang. Gjennom samarbeid i team utløses kreativitet og samhold. Prosess ønsker å utvikle og å hente ut det beste fra hver enkelt medarbeider. Prosess har også fokus på rekruttering innen det enkelte team, hvor nye medarbeidere blir en naturlig del av teamets utvikling, både når det gjelder faglig og menneskelig kompetanse.

Gi sitt beste

En Prosess-medarbeider skal kjennetegnes av pågangsmot, vedkommende er en oppmuntrer, er løsningsfokusert og vil Gud og sin neste det aller beste.

Prosess lages på bakgrunn av frivillig arbeid. Alle medarbeidere betaler konferanseavgift. De fleste som koordinerer konferansene og er medarbeidere i team er menighetsmedlemmer i Syvendedags Adventistkirken. Konferansen er åpen for alle som ønsker å finne trygghet i tro eller som ønsker fornyelse i sitt trosliv.