Prosess på Spotify

Gled deg til spennende musikkopplevelser på Prosess. Det musikalske er for mange selve høydepunktet på Prosess-konferansene. Prosessbandet og Prosess sitt lovsangsteam er godt forberedt og klare til å lede ut.På forhånd kan du lære deg noen av sangene. Her er årets playlist på Spotify. Bli kjent med noe av musikken du får høre på konferansen Prosess…