Prosess støtter bærekraftig utvikling

Foto: Gry Haugen Som Prosess-deltaker er du med og støtter ADRAs utviklings- og nødhjelpsarbeid. Prosess er glad for å støtte ADRAs viktige arbeid for mennesker i fattigdom og nød. ADRA møter du på Prosess. – Vi kaller ADRAs fastgiverordning Venn for livet, fordi det handler om solidaritet og nestekjærlighet, sier Gry Haugen i ADRA Norge.…